Κατηγορίες


Δείτε επίσης
Προσφορές / Ευκαιρίες
Επιλέξτε Σωστά...Παραγγελίες & Αποστολές

Παραγγελίες

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που εμφανίζονται βρίσκονται ετοιμοπαράδοτα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, φαξ, ταχυδρομείου και e-mail.

Αποστολή εμπορευμάτων

Τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς των παραγγελθέντων εμπορευμάτων χρεώνονται στον αγοραστή με ποσό αντίστοιχο του βάρους των εμπορευμάτων, των κιβωτίων συσκευασίας και της απόστασης της έδρας του παραλήπτη.

Μεταφορά εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Σε περίπτωση καταστροφής των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, η εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" δε φέρει καμμία ευθύνη.

Αν δε δηλωθεί από τον αγοραστή η προτίμηση του τρόπου μεταφοράς, η εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει τα εμπορεύματα με οποιοδήποτε τρόπο αυτή κρίνει σκόπιμο.

Επιστροφή εμπορευμάτων

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων σε χρονικό περιθώριο είκοσι ημερών από την έκδοση των παραστατικών πώλησης. Πέραν του ορίου αυτού επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα σχετικά θεωρημένα ή σφραγισμένα (στην περίπτωση δημοσίων υπηρεσιών) δελτία επιστροφής.

Πληρωμές

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω μετρητών, κατάθεσης στούς τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ", ταχυδρομικής επιταγής και αντικαταβολής, όλα κατόπιν συνεννόησης.

Σε κάθε περίπτωση τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις για να θεωρηθούν εξοφλημένα, πρέπει να  εκδοθεί από την εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" εξοφλητική απόδειξη.