Κατηγορίες


Δείτε επίσης
Προσφορές / Ευκαιρίες
Επιλέξτε Σωστά...Προϊόντα & Υπηρεσίες
Η εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" εισάγει,
συναρμολογεί, κατασκευάζει και εμπορεύεται
μηχανήματα μίξης και προώθησης κονιαμάτων:
- μηχανήματα τσιμεντοκονίας
- μηχανήματα παραδοσιακού σοβά
- μηχανήματα ετοίμων κονιαμάτων
- μηχανήματα ελαφρών κονιαμάτων
- μηχανήματα εκτόξευσης σκυροδέματος
- μηχανήματα ενεμάτων και αρμολόγησης

Επιπλέον η εταιρεία "ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ" 
εμπορεύεται εργαλεία και εξοπλισμό συνεργείων:

- εφαρμογής θερμομόνωσης
- εφαρμογής τσιμεντοκονίας
- εφαρμογής επιχρισμάτων
- εφαρμογής ξηράς δόμησης
- τοποθέτησης πλακιδίων

Την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας συμπληρώνουν:

- πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης
- μηχανήματα υδροβολής / αμμοβολής
- αυτόνομοι πύργοι φωτισμού