Κατηγορίες


Δείτε επίσης
Προσφορές / Ευκαιρίες
Επιλέξτε Σωστά...Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της Εταιρίας ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αντικείμενο την συναρμολόγηση, κατασκευή και εμπορία οικοδομικών μηχανημάτων και τον σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, στοχεύει στην πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, της αγοράς και των πελατών

Βασική αρχή είναι η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Σ.Δ.Π. Στόχος η προσφορά ποιοτικά άρτιων κατασκευών σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, καθοριστικός στόχος αποτελεί η πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη, η επίτευξη του οποίου επενεργεί στην ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας στο χώρο που δραστηριοποιείται.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία: 

·      εφαρμόζει Μεθόδους και Διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας,

 

·      χρησιμοποιεί κατάλληλα Μηχανήματα και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της Εταιρείας,

 

·      παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,

 

·      θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την ΠΡΟΛΗΨΗ, έτσι που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης μη συμμόρφωσης προς τις ποιοτικές απαιτήσεις,

 

·      Καθορίζει στόχους ποιότητας και ελέγχει για την επίτευξή τους

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.


 Συννημένα Αρχεία